Mám zájem - jak objednat?

Mám zájem - jak objednat?

Službu viaPhone je v současné době možné objednat prostřednictvím materiálů, jež jste obdrželi od developera Vašeho bytového objektu při předání bytu. Tyto materiály také můžete nalézt na těchto www stránkách.

Postup objednání je velmi jednoduchý. Všechny služby lze objednat nezávisle na sobě nebo v cenově výhodném balíčku (viaPhone + viaGIA či viaPhone + viaTV).

Nejprve se, prosím, ujistěte, zda-li jsou naše služby dostupné v oblasti, kde si ji přejete aktivovat.

Přečtěte si, prosím, podmínky, za kterých jsou služby poskytovány a pokud s nimi souhlasíte, stačí vyplnit smlouvu viaGIA a zaslat ji na naše Zákaznické centrum viaHome. Zmíněné dokumenty najdete na stránce Ke stažení.

Pokud Vámi není ve Smlouvě přímo specifikován konkrétní termín k němuž chcete službu zřídit, je datum zřízení služby nejbližší možný termín od data obdržení Vámi podepsané písemné Smlouvy. V tomto případě je služba zpravidla zřízena do čtrnácti dní, obvykle dříve.

Proces zřízení služby je možné zahájit teprve poté, kdy byl byt předán do užívání zákazníkovi. S tímto je třeba počítat zejména v případě uvádění konkrétného termínu aktivace služby. Vyplněnou Smlouvu lze ovšem podepsat a odeslat dříve.

Je-li současně se službou objednáván i telefon nebo telefonní adaptér, je potřeba se dopředu dohodnout s Kontaktním centrem na jeho předání (je potřeba zřídit službu a pak podle jejich parametrů zařízení zde nakonfigurovat, což nemusí být na počkání).

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici naše Zákaznické centrum viaHome.