Otázky a odpovědi (FAQ)

Co je to služba viaPhone?

Jedná se o veřejnou telefonní službu s využitím nejmodernější VoIP technologie.

Jak funguje volání s viaPhone?

Voláte úplně stejně jako s klasickým analogovým telefonem. Rozdíly jsou v použité technologii zpracování a přenosu hlasového signálu, které však zákazník v průběhu hovoru nepozná.

Jaké jsou výhody využívání služeb viaPhone?

 • atraktivní cena, která není na úkor kvality či komfortu obsluhy

 • nejmodernější VoIP technologie

 • žádné závazky k minimální protelefonované částce

 • zobrazení čísla volajícího na displeji telefonu

 • zdarma podrobný výpis hovorů v elektronické formě

 • nepřetržitý dohled sítě 24 hodin denně

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi IP telefonií (viaPhone) a voláním přes Internet (Skype atd.)?

Základní rozdíly jsou ve čtyřech oblastech – bezpečnost, kvalita, spolehlivost a komfort obsluhy.

Zabezpečení začíná již na fyzické úrovni, dále se využívá uživatelské jméno a heslo. Pokud by došlo k prozrazení jména a hesla, nelze stejně telefonovat z jiné telefonní zásuvky než a jen z té v bytě zákazníka. U klasické internetové telefonie lze při odhalení uživatelského jména a hesla telefonovat odkudkoliv na účet majitele.

Bezpečnost, ale také kvalita a spolehlivost je dána i tím, že Vaše hovory neprochází Internetem, ale privátní síti T-Mobile. Tím, že je tato síť zcela pod naší kontrolou, vyhrazujeme pro ně určité pásmo, které je za každých okolností k dispozici. Nestane se tak, že by mohlo docházet k snížení kvality hovorů či dokonce výpadkům vlivem nedostatku pásma, jako tomu bývá u internetové telefonie. Velká šířka pásma nabízí také velmi kvalitní přenos hlasu. Kvalita a komfort volání je dále dána používáním moderních telefonů, tedy bez potřeby neustále zapnutého počítače se sluchátky s mikrofonem.

T-Mobile je současně jedním z hlavních velkoprodejců pro volání do zahraničí pro hlavní telekomunikační operátory, takže nemusíte mít obavu, že Vaše hovor skončí pár metrů za místní ústřednou. Díky vlastní mezinárodní síti Telekom Global Net vysokou kvalitu volání garantujeme po celém světě.

Lze ušetřit na měsíčních poplatcích a hovorném?

Ano. Měsíční poplatky a cena hovorného vychází ze zvoleného cenového plánu. Základním cenovým plánem je viaPhone Standard, který nabízí velmi zajímavé ceny hovorného. Zákazník, který si současně objedná připojení k internetu viaGIA dosáhne dalších významných úspor se zvýhodněným cenovým plánem viaPhone Combi resp. viaPhone Combi Plus.

Co je to mediagateway?

Mediagateway je adaptér, který umožňuje k datové síti připojit analogový telefonní přístroj nebo fax.

Lze faxovat?

axování je možné. Fax však musí být zapojen přes mediagateway.

Většina klasických jednoúčelových faxových přístrojů pracuje s námi doporučovanými mediagatewayemi v síti viaHome bez problémů. Potíže a nefunkčnost se vyskytla zejména u multifunkčních zařízení typu tiskárna/kopírka/scanner/fax. Doporučujeme poradit se před zřízením služby viaPhone s naším Kontaktním centrem. Vzhledem k různorodosti faxových přístrojů a ne vždy odpovídající kvalitě modemů ovšem nemůžeme faxování garantovat.

Lze připojit starý analogový telefonní přístroj?

Ano. Analogový telefon se musí zapojit přes mediagateway.

Lze použít vlastní IP telefon?

Je to možné. Telefon by měl být certifikovaný a měl by být uveden v seznamu IP telefonů schválených pro provoz v síti viaHome a musí být nakonfigurovaný pro provoz v ní. Pokud tomu tak není, potom negarantujeme spolehlivost a dostupnost všech služeb. Současně nesmí účastník narušit provoz sítě.

Je možné používat IP telefon bez síťového adaptéru 230V (napájení přímo z tel. zásuvky)?

Není to možné. IP telefony ve veřejné telefonní síti viaHome vyžadují vlastní napájení ze zásuvky 230V v místě instalace. Musí se proto pro napájení použít externí napájecí zdroj (adaptér), určený pro daný typ přístroje. Většinou je součásti dodávky IP telefonu. V některých případech je však nutné dokoupit zvlášť. Ověřte si to, prosím, u Vašeho prodejce IP telefonu.

Je možné volat na tísňové a informační linky?

Ano. Se službou viaPhone se bez problémů dovoláte na tísňové linky (112, 150, 155, 158 …), informační linky a volání na "barevné" linky (800, 840, 841, 844, 900 …).

Na jak dlouho je uzavírán smluvní vztah?

Smluvní vztah je uzavírán buď na dobu neurčitou nebo na 24 měsíců.

Jakými způsoby lze platit za užívání telekomunikačních služeb viaPhone?

Služby rodiny viaHome (internetová přípojka viaGIA, telefonní služba viaPhone a služba kabelové televize viaTV) lze hradit následujícími dvěmi způsoby:

1. Opakovaná platba inkasem z účtu (doporučovaný způsob úhrady)

Pro tuto platbu je třeba ve Vaší bance zadat tzv. inkasní příkaz s povolením, aby T-Mobile mohl z Vašeho účtu inkasovat peníze za poskytnuté služby. Dále vše probíhá zcela automaticky, nemusíte se více starat. V rámci inkasa je možné stanovit tzv. inkasní limit – max. částku, která může být v rámci konkrétní inkasní platby jednorázově stržena (pozor na inkasní limit při platbách za proměnlivé měsíční částky, např. telefonní služby).

Při placení inkasem je potřeba dodržet následující:

 • vyplňte ve Smlouvě číslo svého účtu na jehož vrub bude inkaso prováděno,

 • zadejte své bance inkasní příkaz a povolte na něm inkaso ve prospěch níže uvedeného účtu T-Mobile,

 • variabilní symbol ponechejte nevyplněný (je využíván jako identifikátor platby),

 • zajistěte, aby v den splatnosti (14. den v měsíci) byl na Vašem účtu, z nějž je inkaso prováděno, dostatečný zůstatek
  a inkaso mohlo proběhnout.

Tato forma úhrady Vás zbavuje nutnosti hlídat každý měsíc blížící se termín splatnosti a zároveň neztrácíte kontrolu nad částkami, které budou automaticky odečteny z Vašeho účtu.

Bankovní spojení na T-Mobile je:

Název účtu: T-Mobile Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 1905602
Kód banky: 0800
(platí jak pro jednorázové přímé platby tak pro inkaso)

2. Jednorázová platba

Po obdržení faktury provedete jednorázově platbu a to buď elektronicky či osobně v bance. Jako variabilní symbol použijte číslo faktury, částku nezaokrouhlujte.

Způsob platby je třeba zvolit předem na Smlouvě k dané službě. V průběhu jej lze změnit po dohodě s Poskytovatelem.

Bohužel není možné provádět platbu zavedením trvalého platebního příkazu (variabilní symbol slouží jako identifikátor platebního období - mění se každý měsíc). V tomto případě není možné došlou platbu identifikovat a zbytečně můžete být označen/a jako neplatič. Proto prosíme nezavádět si trvalý platební příkaz na platby za služby T-Systems, vyhnete se tak potížím s chybějícími nebo pozdními platbami.

Existuje u viaPhone rozdělení na období silného a slabého provozu?

Ano, existuje rozdělení na období silného provozu a na období slabého provozu. Období silného provozu je každý pracovní den v době 7:00 - 19:00 hod. Období slabého provozu je v pracovní den v době 19:00 - 7:00 hodin, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a o státních svátcích v době 0:00 - 24:00 hodin.

Je možné si zachovat (přenést) původní telefonní číslo?

Ano. Při objednání služby je potřeba požádat T-Mobile Czech Republic o přenesení čísla vyplněním formuláře, jež je k dispozici zde na webu. Jedná se o zpoplatněnou službu, placenou prostřednictvím T-Mobile Czech Republic operátorovi, jež číslo vydal.

V místnosti, kde chci službu užívat, mám nedostatek volných telekomunikačních zásuvek. Co mám dělat?

Na každé zásuvce vedené přímo k T-Mobile lze objednat a současně provozovat všechny nabízené služby (viaGIA / viaTV / viaPhone) najednou, za předpokladu, že rozbočíte zásuvku v bytě pomocí tzv. domácí brány. Tato funkce, zavedená od podzimu 2008, se nazývá OnePort a bližší informace o ní naleznete v Dokumentech ke stažení.

Rád bych se dozvěděl něco více o telekomunikačních rozvodech ve svém bytě. Kde mohu získat tyto informace?

Obecné informace o rozvodech jsou shrnuty v dokumentu "OnePort – více služeb na jedné zásuvce". Je-li Váš byt vybaven ještě navíc bytovým rozvaděčem pro telekomunikační služby, doporučujeme Vaší pozornosti také dokument "Bytový rozvaděč pro telekomunikační služby". Oba dokumenty naleznete v Dokumentech ke stažení.

Nenašel/nenašla jsem zde odpověď na svoji otázku. Co mám dělat?

Obraťte se na naše Kontaktní centrum, kde jsou připraveni vám pomoci naši vyškolení operátoři.