Mám zájem - jak objednat?

Službu viaTV je v současné době možné objednat prostřednictvím materiálů, jež jste obdrželi od developera Vašeho bytového objektu při předání bytu. Tyto materiály také můžete nalézt na těchto www stránkách.

Postup objednání je velmi jednoduchý.

Nejprve se, prosím, ujistěte, zda-li jsou naše služby dostupné v oblasti, kde si ji přejete aktivovat.

Přečtěte si, prosím, podmínky, za kterých jsou služby poskytovány (Obchodní podmínky viaHome, Všeobecné podmínky T-Mobile a Podmínky zpracování údajů účastníků),  Ceník služby viaTV, a pokud s nimi souhlasíte, stačí vyplnit Smlouvu viaTV a zaslat ji ve dvou podepsaných kopiích na naše Kontaktní Centrum. Následně Vám bude služba zřízena a jednu námi potvrzenou kopii obdržíte zpět.

Pokud Vámi není ve Smlouvě přímo specifikován konkrétní termín k němuž chcete službu zřídit, je datum zřízení služby nejbližší možný termín od data obdržení Vámi podepsané písemné Smlouvy. V tomto případě je služba zpravidla zřízena do čtrnácti dní, obvykle dříve.

Proces zřízení služby je možné zahájit teprve poté, kdy byl byt předán do užívání zákazníkovi. S tímto je třeba počítat zejména v případě uvádění konkrétného termínu aktivace služby. Vyplněnou Smlouvu lze ovšem podepsat a odeslat dříve.

K připojení běžného televizoru u služby viaTV je potřebné koncové zařízení (IP set-top-box). Ten objednáváte v rámci služby buď do pronájmu (doporučeno) nebo si jej kupujte do majetku. U set-top boxu si lze vybrat jeho osobní vyzvednutí v T-Mobile nebo nechat si jej doručit na místo instalace služby (za poplatek, viz. ceník).

Bližší informace o set-top boxu, včetně podrobného návodu naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici naše Zákaznické centrum viaHome.

Jazyky:

Drobečková navigace:

Home Televize Mám zájem - jak objednat?