Mám zájem - jak objednat balíčky?

Balíčky služeb viaGIA + viaTV je v současné době možné objednat prostřednictvím materiálů, jež jste obdrželi od developera Vašeho bytového objektu při předání bytu. Tyto materiály také můžete nalézt na těchto www stránkách.

Postup objednání je velmi jednoduchý:

Nejprve se, prosím, ujistěte, zda-li jsou naše služby dostupné v oblasti, kde si je přejete aktivovat.

Přečtěte si, prosím, podmínky, za kterých jsou služby poskytovány (Obchodní podmínky viaHome, Všeobecné podmínky T-Mobile a Podmínky zpracování údajů účastníků) a cenové podmínky. Ceny balíčků služeb viaGIA + viaTV naleznete přímo ve Smlouvě  (měsíční ceny balíčků) a Ceníku (další poplatky). 
Pokud s nimi souhlasíte, stačí vyplnit Smlouvu a zaslat ji ve dvou podepsaných kopiích na naše Zákaznické centrum viaHome. Následně Vám budou obě služby zřízeny a jednu námi potvrzenou kopii obdržíte zpět.

Chcete-li současně uzavřít smlouvu i na telefonní službu viaPhone, vyplňte, prosím, ještě také příslušnou Smlouvu na viaPhone (vyplňujte zde pouze osobní / identifikační údaje a část týkající se viaPhone).

Pokud Vámi není ve Smlouvě přímo specifikován konkrétní termín k němuž chcete službu zřídit, je datum zřízení služeb nejbližší možný termín od data obdržení Vámi podepsané písemné Smlouvy. V tomto případě jsou služby zpravidla zřízeny do čtrnácti dní, obvykle dříve.

Proces zřízení služeb je možné zahájit teprve poté, kdy byl byt předán do užívání zákazníkovi. S tímto je třeba počítat zejména v případě uvádění konkrétného termínu aktivace služby. Vyplněnou Smlouvu lze ovšem podepsat a odeslat dříve.

Je-li současně se službou objednáván i telefon nebo telefonní adaptér, je potřeba se dopředu dohodnout s Kontaktním centrem na jeho předání (je potřeba zřídit službu a pak podle jejich parametrů zařízení zde nakonfigurovat, což nemusí být na počkání).

V případě jakýchkoliv dotazů je Vám k dispozici naše Zákaznické centrum viaHome.

Jazyky:

Drobečková navigace:

Home Telefon Mám zájem - jak objednat balíčky?